Yritys

ASR-Palvelu Oy on perustettu vuonna 1993 tarjoamaan kotipalveluja. Vuonna 1997 yrityksen toimintaa laajennettiin ja tuolloin perustettiin Miljan Hoivakoti. Tässä vaiheessa kotipalvelutoiminta lopetettiin ja keskityttiin yksinomaan hoivakotitoimintaan. Miljan Hoivakodissa on 15 asukaspaikkaa. Vuonna 2014 toimintaa laajennettiin uudella yksiköllä, Hoivakoti Elna-Marialla. Hoivakoti Elna-Mariassa on 26 asukaspaikkaa.

ASR-Palvelu Oy on matalan organisaation perheyritys. Yrityksen on perustanut vuonna 1993 Airi ja Seppo Rajamäki. Sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2012 yrittäjiksi siirtyivät perustajien tyttäret Niina Vähäkuopus ja Maria Petäistö, jotka ovat olleet tiiviisti mukana hoivakotitoiminnassa alusta lähtien.

Vuonna 2002 Keski-Uudenmaan uusyrityskeskus valitsi ASR-palvelu Oy:n vuoden keskiuusmaalaiseksi uusyrittäjäksi.

Hoivakodeilla on lääninhallituksen lupa toimintaansa, jolloin lääninhallitus ja palvelujen ostajakunnat valvovat toimintaamme.

 

Toiminta-ajatus:

Hoivakodin toiminta-ajatuksena on tuottaa yksilöllisiä, kodinomaisia palveluja asukkaiden hoivan- ja huolenpidon tarpeisiin. Johtavana ajatuksena on: ”Kohtele vanhusta kuten itse haluat itseäsi kohdeltavan vanhana”. Toimintamme tavoitteena on tyytyväinen, hyvinvoiva ja elämäniloinen asukas, tyytyväinen omainen ja palvelun ostaja.

Hoivakodeissa hoiva- ja huolenpitotyötä ohjaavat hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet. Toimivan työyhteisön ja hoivan – ja huolenpidon laadun varmistamiseksi on hoivakodeissa nimetty myös tärkeitä yhteisöllisiä, jaettuja arvoja ja periaatteita. Yhteisöllisiä arvoja ovat yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, turvallisuus, tasavertaisuus ja kodinomaisuus.

Arvostus asukkaitamme kohtaan näkyy hyvänä ja laadukkaana hoitona, joka tuo sisältöä elämän ehtooseen. Hoivatyötä tehdessämme ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii asukkaistamme ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Yksilölliset tavat ja tottumukset vaikuttavat elämänhallintaan ja mahdollistavat elämän jatkumisen tuttua ja turvallista rataansa.