Henkilökunta

Henkilökunta on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Miljan Hoivakodissa sekä Hoivakoti Elna-Mariassa työskentelee vastaavina hoitajina sairaanhoitaja, joka vastaa asukkaiden terveydentilasta ja lääkityksistä. Lisäksi alan opiskelijat käyvät suorittamassa harjoitteluja ammattitaitoisen henkilökuntamme ohjauksessa. Hoivakotien siisteydestä huolehtii laitoshuolta. Ruoka valmistetaan hoivakotien omissa keittiöissä. Toiminnan johtamisesta vastaavat yrittäjät Niina Vähäkuopus ja Maria Petäistö.

Lähihoitajien tehtävänä on muun muassa asukkaiden päivittäisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja joka vastaa asukkaansa hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumisesta kokonaisvaltaisesti.

Työ- ja toimintakulttuurimme on kodinomaista. Työrytmimme toteutuu asukkaiden arkirytmin mukaan eli se ei ole sidottu tiukkaan aikatauluun. Huomioimme kuitenkin rutiinit, jotka tuovat turvalisuuden ja elämänhallinnan tunnetta.